خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co

Wireless Bridge

آنتن های فلت ، گرید و دیش ، برای انواع فراکانسها با پهنای باند زیاد برای استفاده Oudoor

میکروتیک، خرید میکروتیک، فروش میکروتیک، تعمیرات میکروتیک، اس ایکس تی، خرید sxt