خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co

Wireless Base Station

رادیو های وایرلس برای ارتباط point - to - point برای فرکانسهای 5 Ghz و  2.4 Ghz

میکروتیک، خرید میکروتیک، فروش میکروتیک، تعمیرات میکروتیک، اس ایکس تی، خرید sxt