خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co

Wireless CPE

رادیوهای Hi-Gain و Hi-Power ، با قابلیت اجرایی بالا در داخل و خارج از محیط

میکروتیک، خرید میکروتیک، فروش میکروتیک، تعمیرات میکروتیک، اس ایکس تی، خرید sxt