خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co

Smart Base Station

رادیوهای قدرتمند دوال باند با سرعت 900Mbps

میکروتیک، خرید میکروتیک، فروش میکروتیک، تعمیرات میکروتیک، اس ایکس تی، خرید sxt