خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co

آپدیت دستگاه

شرکت موج گویای پارس جهت سهولت و دسترسی آسان به آپدیت تجهیزات رادیویی لینکهای موجود را برای

مشتریان به نمایش میگذارد.
 
.: برای آپدیت دستگاه نیاز به فیل+تر+شکن دارید :.
 
 
<<Mikrotik>>
 
<< Ubiquiti >>
 

شبیه سازی محیط کانفیگ رادیوهای میکروتیک و یوبی کوییتی و تیپی لینک : 

 

 

UBNT

 

 

 

Client Wireless     /     Access Point      : MIKROTIK

 

 

 

TP-LINK

 

 

               

                

میکروتیک، خرید میکروتیک، فروش میکروتیک، تعمیرات میکروتیک، اس ایکس تی، خرید sxt