خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co


Cell towers دکل‌های مخابراتی

سازه های فلزی هستند که برای مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیشهای ماکروویو، آنتن‌های رادیو، آنتن‌های موبایل، آنتن‌های بیسیم و... استفاده می‌شود. دکل‌ها به صورت قطعات پیش ساخته قابل مونتاژ ساخته می‌شوند و اغلب از جنس آهن هستند . قطعات دکل پس از ساخت جهت استحکام بیشتر و جلوگیری از خوردگی  و  زنگ زدگی  گالوانیزه  می‌شوند . دکل ها انواع مختلف دارند  که عبارتند از:
.دکل های خود ایستا
.دکل های مهاری
.دکل های تک پایه
.دکل های بازتابی

ورود به فروشگاه
Cell towers دکل‌های مخابراتی