خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co

Patch Panel

بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای مثل هاب و روتر و ... قرار گرفته و بجای اینکه کابلهای شبکه مستقیما به این تجهیزات وصل بشوند ، از طریق پچ پنل وصل میشوند.

میکروتیک، خرید میکروتیک، فروش میکروتیک، تعمیرات میکروتیک، اس ایکس تی، خرید sxt