خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co

امکان سنجی

 ارزیابی و تجزیه عملکرد یک پروژه پیشنهادی که بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده است که روند تصمیم گیری آن پروژه را مشخص می کند  .
شرکت موج گویای پارس با داشتن نیروی فنی و متخصص ،امکان سنجی در تمامی نقاط کشور به صورت حضوری ورایگان جهت سهولت اجرای پروژه های در خواستی برای مشتریان مهیا کرده است . 

میکروتیک، خرید میکروتیک، فروش میکروتیک، تعمیرات میکروتیک، اس ایکس تی، خرید sxt