خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co

دوربین های مادون قرمز

این نوع دوربین‌ قابلیت دیدن تصاویر را در تاریکی شب با استفاده از نور کمی که در قسمت پایینی  طیف نوری مادون قرمز وجود داردمهیا میسازد. در روشهای دیگر که به تصویر برداری حرارتی شناخته  شده است ،طیف نوری مادون قرمز در قسمت بالایی جمع شده وبه صورت گرما منتشر می شود که  اجسام گرم این نور را به اجسام سرد منتقل کرده وباعث وضوح تصویر در تاریکی شب می شوند.    
 

میکروتیک، خرید میکروتیک، فروش میکروتیک، تعمیرات میکروتیک، اس ایکس تی، خرید sxt