خط ویژه 88104622(021) info@mojegooya.co


Antennas آنتن ها

آنتن یک افزار مخابراتی است که کارآن تبدیل نشانک های الکتریکی به موجهای الکترومغناطیسی در حالت فرستندگی و تبدیل موجهای الکترومغناطیسی به نشانکهای الکتریکی در حالت گیرندگی است.آنتن ها ساختارهای متنوعی دارند که با توجه به کاربردهایی که دارند،این ساختار تایین می شود.آنتن ها به دو دسته تقسیم می شوند : 
1-indoor   
2-outdoor

ورود به فروشگاه
Antennas آنتن ها